جوانسازی پوست دست با پارافین

جوانسازی پوست دست با پارافین

یکی از متداول تکنیک ها به منظور رفع چین و چروک های پوست دست، پارافین تراپی می باشد. در واقع پارافین یک ماده جامد، بی رنگ، بی بو و نرم است که از هیدروکربن های...

Continue reading